MLÁDEŽ – PODZIM 2023
ZÁKLADNÍ KURZ

Kód kurzu: M23 – X
Kód kurzu: M23 – Y

Zahajovací lekce: pátek 1.9.2023
Závěrečná lekce – kurz X:  pátek 24.11.2023 (Věneček X)
Závěrečná lekce – kurz Y:  sobota 25.11.2023 (Věneček Y)
Časy lekcí: 18:00 hod. a 20:15 hod.
Kurzy X a Y budou probíhat ve stejných dnech a jejich začátky se budou pravidelně střídat.

Místo: Palác Pardubice
Počet lekcí: 13
(10x vyučovací lekce, 2x prodloužená, 1x závěrečný věneček)

Hudba: vyučovací lekce reprodukovaná, na obou prodloužených a věnečku taneční orchestr.

 

DÍVKY

2400 Kč

/ osobu

CHLAPCI

2400 Kč

/ osobu

individuální cena

/ napište na info@tanecnifh.cz

MLÁDEŽ – ZIMA 2023
ZÁKLADNÍ KURZ

Kód kurzu: M23 – Z

Zahajovací lekce: pátek 6.1.2023
Závěrečná lekce – kurz Z:  sobota 1.4.2023 (Věneček Z)
Časy lekcí: 18:00 hod. a 20:15 hod.
Kurzy Z a P budou probíhat ve stejných dnech a jejich začátky se budou pravidelně střídat.

Místo: Dům Techniky Pardubice
Počet lekcí: 13
(10x vyučovací lekce, 2x prodloužená, 1x závěrečný věneček)

Hudba: vyučovací lekce reprodukovaná, na obou prodloužených a věnečku taneční orchestr.

 

DÍVKY

2000 Kč

/ osobu

CHLAPCI

2000 Kč

/ osobu

individuální cena

/ napište na info@tanecnifh.cz

MLÁDEŽ – ZIMA 2023
POKRAČOVACÍ KURZ

Kód kurzu: M23 – P

Zahajovací lekce: pátek 6.1.2023
Závěrečná lekce – kurz P:  pátek 3.3.2023 
Časy lekcí: 18:00 hod. a 20:15 hod.
Kurzy Z a P budou probíhat ve stejných dnech a jejich začátky se budou pravidelně střídat.

Místo: Dům Techniky Pardubice
Počet lekcí: 8
(8x vyučovací lekce, bonus – volný vstup na závěrečný věneček kurzu Z)

Hudba: vyučovací lekce reprodukovaná.

Kurz pokračovací obsahově navazuje na kurz základní, jehož absolvování je pro účast vyžadováno. 

Přihlašování v párech !!! V případě individuálního zájmu (resp. rezervace) přepošleme zájemcům kontakty pro samostatnou dohodu. 

Platbu kurzovného je možné provést za každého kurzistu zvlášť. Obě platby je nutné provést se správným variabilním symbolem.

 

 

DÍVKY

1400 Kč

/ osobu

CHLAPCI

1400 Kč

/ osobu

PÁR

2800 Kč

/ pár

Termíny a místa

Pořadatel si vyhrazuje možnost přesunu maximálně 3 lekcí
NA JINÝ DEN, než kdy budou probíhat lekce standardně.

V termínech, kdy dochází ke kolizí se standardním využitím kongresového centra, pak mohou být lekce výjimečně přesunuty
do jiného odpovídajícího sálu v Pardubicích.

Platba

Platbu je možné provést v libovolném počtu splátek.
Do 10 dnů od provedení objednávky je třeba uhradit
první část ve výši 500 Kč.
Celé kurzovné musí být uhrazeno nejpozději 30 dní
před zahájením kurzu.

Storno poplatky

Zrušení účasti více než 30 dnů před zahájením kurzu
– poplatek 30 % z ceny kurzovného.

Zrušení účasti méně než 30 dnů před zahájení kurzu
– poplatek 70 % z ceny kurzovného.

Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací.

Při ukončení účasti v průběhu kurzu ze zdravotních důvodů (nutno doložit lékařským potvrzením od specialisty) je stornopoplatek stanoven dle počtu již odučených lekcí.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.