MLÁDEŽ – PODZIM 2024
ZÁKLADNÍ KURZ

Kód kurzu: M24 – X
Kód kurzu: M24 – Y

Zahajovací lekce: pátek 6.9.2024
Závěrečná lekce – kurz X:  pátek 29.11.2024 (Věneček X)
Závěrečná lekce – kurz Y:  sobota 30.11.2024 (Věneček Y)
Časy lekcí: 18:00 hod. a 20:15 hod.
Kurzy X a Y budou probíhat ve stejných dnech a jejich začátky se budou pravidelně střídat.

Místo: Palác Pardubice
Počet lekcí: 13
(10x vyučovací lekce, 2x prodloužená, 1x závěrečný věneček)

Hudba: vyučovací lekce reprodukovaná, na obou prodloužených a věnečku taneční orchestr.

DÍVKY

2600 Kč

CHLAPCI

2600 Kč

individuální cena

/ napište na info@tanecnifh.cz

Před vyplněním přihlášky věnujte pozornost všem (níže na stránce) uvedeným informacím.

Termíny a místa

Pořadatel si vyhrazuje možnost přesunu maximálně 3 lekcí
NA JINÝ DEN, než kdy budou probíhat lekce standardně.

V termínech, kdy dochází ke kolizí se standardním využitím kongresového centra, pak mohou být lekce výjimečně přesunuty
do jiného odpovídajícího sálu v Pardubicích.

Platba

Platbu je možné provést v libovolném počtu splátek.
Do 10 dnů od provedení objednávky je třeba uhradit první část ve výši 500 Kč. V opačném případě bude objednávka zrušena.

Storno poplatky

Zrušení účasti více než 30 dnů před zahájením kurzu
– poplatek 30 % z ceny kurzovného.

Zrušení účasti méně než 30 dnů před zahájení kurzu
– poplatek 70 % z ceny kurzovného.

Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací.

Při ukončení účasti v průběhu kurzu ze zdravotních důvodů (nutno doložit lékařským potvrzením od specialisty) je stornopoplatek stanoven dle počtu již odučených lekcí.