MLÁDEŽ – PODZIM 2024
ZÁKLADNÍ KURZ

Kód kurzu: M24 – X
Kód kurzu: M24 – Y

Zahajovací lekce: pátek 6.9.2024
Závěrečná lekce – kurz X:  pátek 29.11.2024 (Věneček X)
Závěrečná lekce – kurz Y:  sobota 30.11.2024 (Věneček Y)
Časy lekcí: 18:00 hod. a 20:15 hod.
Kurzy X a Y budou probíhat ve stejných dnech a jejich začátky se budou pravidelně střídat.

Místo: Palác Pardubice
Počet lekcí: 13
(10x vyučovací lekce, 2x prodloužená, 1x závěrečný věneček)

Hudba: vyučovací lekce reprodukovaná, na obou prodloužených a věnečku taneční orchestr.

DÍVKY

2600 Kč

CHLAPCI

2600 Kč

individuální cena

/ napište na info@tanecnifh.cz

Před vyplněním přihlášky věnujte pozornost všem (níže na stránce) uvedeným informacím.

MLÁDEŽ – ZIMA 2024
ZÁKLADNÍ KURZ

Kód kurzu: M24 – Z

Zahajovací lekce: pátek 12.1.2024
Závěrečná lekce – kurz Z:  pátek 12.4.2024 (Věneček Z)
Časy lekcí: 18:00 hod. a 20:15 hod.
Kurzy Z a P budou probíhat ve stejných dnech a jejich začátky se budou pravidelně střídat.

Místo: Dům techniky Pardubice
Počet lekcí: 13
(10x vyučovací lekce, 2x prodloužená, 1x závěrečný věneček)

Vyučovací lekce – Dům techniky
Prodloužené lekce – ABC klub
Věneček – Palác Pardubice

Hudba: vyučovací lekce reprodukovaná, na obou prodloužených a věnečku taneční orchestr.

DÍVKY

2600 Kč

CHLAPCI

2600 Kč

individuální cena

/ napište na info@tanecnifh.cz

Před vyplněním přihlášky věnujte pozornost všem (níže na stránce) uvedeným informacím.

MLÁDEŽ – ZIMA 2024
POKRAČOVACÍ KURZ

Kód kurzu: M24 – P

Zahajovací lekce: pátek 12.1.2024
Závěrečná lekce – kurz P:  pátek 1.3.2024 
Časy lekcí: 18:00 hod. a 20:15 hod.
Kurzy Z a P budou probíhat ve stejných dnech a jejich začátky se budou pravidelně střídat.

Místo: Dům Techniky Pardubice
Počet lekcí: 8
(8x vyučovací lekce, bonus – volný vstup na závěrečný věneček kurzu Z)

Hudba: vyučovací lekce reprodukovaná.

Kurz pokračovací obsahově navazuje na kurz základní, jehož absolvování je pro účast vyžadováno.

DÍVKY

1600 Kč

CHLAPCI

1600 Kč

Před vyplněním přihlášky věnujte pozornost všem (níže na stránce) uvedeným informacím.

Termíny a místa

Pořadatel si vyhrazuje možnost přesunu maximálně 3 lekcí
NA JINÝ DEN, než kdy budou probíhat lekce standardně.

V termínech, kdy dochází ke kolizí se standardním využitím kongresového centra, pak mohou být lekce výjimečně přesunuty
do jiného odpovídajícího sálu v Pardubicích.

Platba

Platbu je možné provést v libovolném počtu splátek.
Do 10 dnů od provedení objednávky je třeba uhradit první část ve výši 500 Kč. V opačném případě bude objednávka zrušena.

Storno poplatky

Zrušení účasti více než 30 dnů před zahájením kurzu
– poplatek 30 % z ceny kurzovného.

Zrušení účasti méně než 30 dnů před zahájení kurzu
– poplatek 70 % z ceny kurzovného.

Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací.

Při ukončení účasti v průběhu kurzu ze zdravotních důvodů (nutno doložit lékařským potvrzením od specialisty) je stornopoplatek stanoven dle počtu již odučených lekcí.