Organizační pokyny

 • Účastnickou legitimaci základního kurzu obdržíte u prezence před první lekcí (podmínkou je zaplacení kurzovného).
 • Zaplacené kurzovné se nevrací. Výjimkou jsou pouze doložené závažné důvody (vážné onemocnění, atd.).
 • Do kurzu mají přístup pouze řádně zapsaní účastníci s legitimací a mohou docházet pouze do toho kurzu, do kterého byli zapsáni.
 • Diváci a doprovázející osoby si musí při vstupu do sálu zakoupit vstupenku, nebo se prokázat zvýhodněnou permanentní vstupenkou.
 • Ztrátu legitimace je nutno ihned ohlásit. Náhradní legitimace bude vydána po zaplacení manipulačního poplatku.
 • Účastníci kurzu i doprovázející osoby si musí odkládat kabáty v šatně.
 • Vstup do sálu je povolen až na pokyn pořadatelské služby. Během výuky setrvávají všichni účastníci v sále. Účastníci kurzu jsou povinni se řídit pokyny tanečních mistrů a pořadatelské služby.
 • Kouření v sále je zakázáno účastníkům kurzu i doprovázejícím osobám, rovněž tak požívání jakýchkoliv alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.
 • Doporučené oblečení chlapců: společenský oblek, společenská košile, vázanka nebo motýlek.
 • Doporučené oblečení dívek: společenské šaty, halenka, sukně nebo společenské kalhoty, boty na podpatku s pevnou patou.
 • Diváci a doprovázející osoby musí být také ve společenském oděvu, jinak jim nebude umožněn vstup do sálu.
 • Organizační pokyny musí být dodržovány jak ze strany účastníků kurzu, tak ze strany diváků.
 • Občerstvení pro žáky, doprovázející osoby a diváky zařizuje restaurace Kongresového centra.